Home

Print!

My Account
Home > Elderveld > Wijkvereniging > Organisatie

Elderveld

Elderveld
   Historie
Informatie
Wijkvereniging
   Organisatie
Cursussen
Wijkkrant
Column
Nieuws
Linken
Reageren / Gastenboek
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Klik hier om te registreren.

Organisatie

Organisatie
De algemene ledenvergadering kiest het algemeen bestuur; uit haar midden wordt door dezelfde vergadering het dagelijks bestuur gekozen.
Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid.

Bestuurssamenstelling
(per Per maart 2006)
Frans Kleijn, voorzitter
Jan Rutjes, secretaris
Ton Brouwer, penningmeester
Hans Boon, vice-voorzitter
Ria Huls, lid
Wies Lenderink, lid
Els Timmermans, plv. lid

Kantooradres
Leimuidenplaats 22a,
6843 HG Arnhem
Openingstijden op werkdagen
9.00 - 12.00 uur; 13.00 - 17.00 uur
tel: (026) - 381 07 98
E-mail: wijkver.elderveld@hetnet.nlHarry Vroom 2006