Organisatie

Organisatie
De algemene ledenvergadering kiest het algemeen bestuur; uit haar midden wordt door dezelfde vergadering het dagelijks bestuur gekozen.
Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid.

Bestuurssamenstelling
(per Per maart 2006)
Frans Kleijn, voorzitter
Jan Rutjes, secretaris
Ton Brouwer, penningmeester
Hans Boon, vice-voorzitter
Ria Huls, lid
Wies Lenderink, lid
Els Timmermans, plv. lid

Kantooradres
Leimuidenplaats 22a,
6843 HG Arnhem
Openingstijden op werkdagen
9.00 - 12.00 uur; 13.00 - 17.00 uur
tel: (026) - 381 07 98
E-mail: wijkver.elderveld@hetnet.nl

Harry Vroom 2006