Wijkvereniging

Wie zijn wij?
In juli 1995 is de Wijkvereniging Elderveld officieel opgericht. Onze vereniging is voortgekomen uit de samensmelting van de Stichting Elderveld en de Wijkvereniging “Elderhof”.

Wat doen wij?
De vereniging heeft tot doel de leefbaarheid binnen de wijk mede te verbeteren en de goede onderlinge verstandhouding tussen de bewoners van de wijk te bevorderen.

Hoe wordt dat doel nagestreefd?
De vereniging organiseert activiteiten op sociaal, sportief, cultureel en educatief vlak.
Voorbeelden hiervan zijn:
-  kinderdisco’s
-  vrijmarkten
-  muziekuitvoeringen
-  diverse cursussen (talen, tekenen en schilderen, tekenen voor kinderen, bridge enz.)
-  sportactiviteiten (o.a. conditiegym, lichaamscorrectie)
-  sinterklaasintocht, koninginnedagviering
-  paaseieren zoeken, lampionnenoptocht, kerstboomverbranding
-  wijkdag
-  bemiddeling vrijwilligerswerk in Arnhem-Zuid
-  kaarten Elderbridge

Voor wie?
De vereniging richt zich tot alle wijkbewoners, in alle leeftijdscategorieën en van alle gezindten.

Waar?
De activiteiten vinden in principe in het Wijkcentrum Elderveld plaats; ook andere gelegenheden in de wijk, zoals de Sporthal Elderveld, Steunpunt voor ouderen “De Gaanderij” worden voor de verenigingsactiviteiten benut. Het kantoor van de vereniging is gevestigd op de Leimuidenplaats 22a.

Hoe?
Jaarlijks stelt de vereniging een programma van activiteiten op, die mede door de vele vrijwilligers die binnen de vereniging werkzaam zijn, nader worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Middelen
De middelen van de vereniging worden verkregen door contributies, gemeentelijke subsidie en inkomsten uit sponsoring.

Communicatie
De wijkkrant ‘Elderveld Nieuws’ speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen de vereniging en de wijkbewoners (leden en niet-leden). Alle relevante actuele informatie over de vereniging en hetgeen er in de wijk gebeurt, wordt hierin gepubliceerd.
Elderveld Nieuws verschijnt minimaal zesmaal per jaar en wordt in een oplage van 4500 exemplaren gratis onder alle wijkbewoners verspreid.
Daarnaast beschikt de vereniging over een eigen website www.elderveld.nl

Lidmaatschap
Alle wijkbewoners kunnen zich als lid aanmelden. Zij verwerven het lidmaatschap door schriftelijke aanmelding bij de secretaris of door direct de contributie te storten op Postbank-rekeningnummer 919 802 t.n.v. de Wijkvereniging Elderveld.
De huidige contributie bedraagt €7,50 per jaar per huishouding/huisadres.
Door lid te worden, geniet men korting op enkele verenigingsactiviteiten.

Harry Vroom ©2006