Kinderdisco in het wijkcentrum Elderveld


Op vrijdag 2 juni 2006 organiseert de Activiteitengroep van de Wijkvereniging Elderveld voor kinderen van 8 t/m 13 jaar de laatste disco van het seizoen 2005/2006. Deze wordt gehouden in het Wijkcentrum Elderveld aan het Breezandpad 15 (naast de Sporthal Elderveld) en is van 19.00 tot 21.00 uur. Bij deze disco mag niet gerookt en geen alcohol geschonken worden. De entree is € 1,20 p.p.

Koninginnedag in Elderveld

De viering van Koninginnedag in Elderveld, verzorgt door de Wijkvereniging Elderveld, vindt plaats op zaterdag 29 april 2006 van 10.00 - 15.00 uur achter Sporthal Elderveld (Breezandpad 13).
 
Programma

 • Spelcircuit; hiervoor zijn spellenkaarten verkrijgbaar met daarop de volgende onderdelen: bibberspiraal, chips en snoep, haakssjoelen, helmwaterdragen, kopspijkeren, limonadekabouter, patatrace, rol de bal, skippyslang, springkussen, voet van de vloer en wereldbolrollen.
 • Ballonnenwedstrijd (vanaf 13.30 uur).
 • Ponyrijden (van 11.00 - 13.00 uur).
 • Schminken.
 • Kinderkleedjesmarkt (aanmelden daarvoor kan t/m 27 april a.s. via de Wijkvereniging Elderveld - tel. 381 07 98).

Popcorn en suikerspin zijn verkrijgbaar
 
De kantine is open voor drankjes, hapjes en andere versnaperingen
 
Natuurlijk is er die dag ook muziek!Sponsors Koninginnedag 29 april 2006 in Elderveld

Koninginnedag 2006 in Elderveld wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële en materiële steun van:

 • Bakkerij Hilvers
 • B.V. Exploitatiemaatschappij Gelredome
 • Garden-End Building B.V., Den Haag
 • KPMG Accountants
 • Reisbureau Nijenhuis B.V.
 • Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen
 • Super de Boer Jansen
 • Vivare
 • Wijkplatform Elderveld

Onze hartelijke dank daarvoor!

Wij danken ook de Sporthal Elderveld en het Wijkcentrum Elderveld voor het beschikbaar stellen van hun gebouw op die dag, het Wijkplatform Elderveld voor hun kantoorruimte en korfbalclub EKCA voor het openstellen van hun kantine.


Oproep
Op zaterdag 29 april a.s., van 10.00 tot 15.00 uur organiseren de vrijwilligers van de Wijkvereniging Elderveld weer Koninginnedag in Elderveld. Zij vinden het leuk als zij daarbij nog ondersteuning zouden kunnen krijgen van extra vrijwilligers.
Heb je interesse om hen als vrijwilliger mee te helpen?
Meld je dan aan bij de Wijkvereniging Elderveld, tel. 381 07 98.

Straatvolleybaltoernooi


Op Koninginnedag - dit jaar op zaterdag 29 april - is Peter van Beersum van plan om in samenwerking met de Wijkvereniging Elderveld een straatvolleybaltoernooi  te organiseren.
Elk team bestaat uit 6 spelers, waaronder 4 mannen en 2 vrouwen (eventueel met reservespelers).
De deelname is gratis en er zijn aanmoedigingprijsjes voor de deelnemers.
Nadere bijzonderheden over dit toernooi kunt u lezen in de eerstvolgende aflevering van de wijkkrant.
Voor meer informatie en/of opgave kunt u Peter van Beersum bellen, tel. 026 - 382 00 24 of e-mailen: pj.vanbeersum@chello.nl

Nieuwe leden welkom


Bij de Arnhemse Sjoelvereniging “De Schijven Schuivers” zijn nieuwe leden van harte welkom

Elderveld Actief gaat door!


Wat is dat ook al weer? Elderveld Actief…
Dat is een project in onze wijk, dat probeert mensen te laten participeren in onze wijk. In gewoon Nederlands… Wij willen graag dat Eldervelders meer samen doen.
Dit doen we door wijkbewoners te interviewen. Met dit interview wordt achterhaald waar u goed in bent en wat u zou willen doen in onze wijk. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar het kan ook zijn dat u ergens les in kunt geven. Of juist ergens les in wilt krijgen.
Wilt u ook wat doen in onze wijk en wilt u geïnterviewd worden?
Bel dan naar Monique de Wit, projectleider van Elderveld Actief: 3820658


(Voor meer informatie over de onderstaande berichten zie: wijkkrant “Elderveld Nieuws”, april 2006 .

10e Gezins-avondvierdaagse Arnhem-Zuid, van 6 t/m 9 juni 2006

Organisatie: Wijkvereniging De Laar-West
Start: Sport en ontmoetingscentrum De Laar-West, Brabantweg 115
Afstand: 5 km
Starttijd: tussen 18.30 en 19.00 uur
Kosten: € 3,00 (met herinnering)
Voor meer informatie: tel. 381 20 57

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Elderveld 15 mei 2006

Plaats: Leimuidenplaats 22a
Aanvang: 19.30 uur
Voor meer informatie: tel. 381 07 98

Autovrije dag 17 september 2006 in Arnhem

Voor meer informatie: 442 75 18 of 445 06 60

Recreatie Straatvolleybaltoernooi op Koninginnedag 29 april 2006

Organisatie: Wijkvereniging Elderveld; organisator: de heer P.J. Beersum
Aanmelden kan via: tel. 382 0024 of e-mail pj.vanbeersum@chello.nl

Collectanten

De Maag Lever Darm Stichting zoekt voor de collecteweek van 11 t/m 17 juni 2006 nog collectanten in Elderveld.
Aanmelden: tel. 389 02 25 (20.00 - 22.00 uur) of www.mlds.nl

Volksuniversiteit Arnhem

De Volksuniversiteit Arnhem organiseert cursussen/lezingen en workshops voor iedereen.
Nadere informatie daarover: 442 23 63 of mail naar volksuniversiteit.arnhem@csnet.nl
Website: www.volksuniversiteit.nl/arnhem

Jeu de Boules

Jeu de boules is een gezellig en gezond spel dat direct door iedereen gespeeld kan worden. Geen langdurige theorie, maar direct spelen. Voorlopig wordt er gebould op maandag- en woensdag (van 13.30 uur - ± 16.00 uur). Maar de mogelijkheid voor andere dagen en tijden blijft bespreekbaar. Het speelveld ligt pal achter sporthal Elderveld, ingang Wijkcentrum Elderveld, Breezandpad 15.
Voor meer informatie en/of aanmelding: Gerard van Uden, tel. 381  70 32.

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA)

De Gaanderij, Driemondplein 1

- Mediterrane kookcursus; aanmelding en/of meer informatie; tel. 381 02 65 (vraag naar Marie-José)
- Hun vernieuwde website is: www.swoa.nl
- Data bingo: 28 april en 26 mei 2006, allebei 14.00 uur

Gemeente Arnhem - Gun uw oude kleding een tweede leven!

De gemeente Arnhem laat gebruikt textiel apart ophalen. De eerstvolgende is op vrijdag 19 mei a.s. Zet uw spullen die dag vóór 09.00 uur op de stoep.
U kunt meegeven: kleren, schoenen (in paren samengebonden) en lappen stof zoals lakens, dekens, handdoeken, gordijnen, etc. (wat u niet mee kunt geven, is zwaar vervuilde kleding en vloerbedekking. Vuile kleding hoort bij het restafval. Vloerbedekking hoort bij het grofvuil).

Buiten Gewoon Beter

Sinds september 2002 is de gemeente in Elderveld aan de slag met het project Buiten Gewoon Beter. Langzamerhand wordt Elderveld mooier, schoner en veiliger. Waarschijnlijk is al het werk eind dit jaar klaar.

Wijkplatform Elderveld

Nieuwe wijkspeerpunten 2006:
1. Voetpad Hollandweg
2. Informatiezuil in het winkelcentrum
3. Extra ondersteuning om bewonersparticipatie te stimuleren
4. Kindvriendelijker inrichten van het Woerdenpad
5. Voltooien van de ouderen en gehandicaptenroutes
Deze speerpunten worden, door de wijkmanager, ingediend bij de gemeente. Daar wordt beoordeeld of de verzoeken uitgevoerd kunnen worden.

De Speelbus
Voor wie: kinderen van 4 t/m 12 jaar
Wanneer: donderdag 4 mei 2006
Waar: Breezandpad (naast de scholen/sporthal), Elderveld, Arnhem
Hoe laat: 10.00 - 12.30 uur
Voor meer informatie of aanmelden, tel. 06-38 06 33 91 of e-mailen: info@despeelbus.nl
Website: www.despeelbus.nl

Werkgroep Groen & Milieu
Bedenk een Slagzin!
De werkgroep organiseert een wedstrijd (waarbij het gaat om de afgedrukte foto in de wijkkrant, te voorzien van een tekst, slagzin, woord of kreet). Deze kan toegezonden worden naar de Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats 22a te Arnhem. Op de wijkdag in Elderveld op 10 september 2006 ligt voor de beste inzenders een cadeaubon klaar.
Wie veroorzaakt de smeerboel?
Verder wijst de werkgroep op de smerige rommel in de watergang bij de bushalte van het Winkelcentrum Elderhof.

Elderveld Actief
Elderveld Actief is een project van Wijkplatform Elderveld met als doel de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Elderveld Actief werkt met de ABCD-methode (Asset Based Community Development) en bestaat sinds 2002. Het betreft hier een activeringsmethode waarbij actieve wijkbewoners andere wijkbewoners enquêteren/interviewen om hun capaciteiten in beeld te krijgen en zo mensen actief te krijgen in de eigen wijk. Het kan hierbij gaan om (vrijwilligers)werk bij bestaande en nieuwe organisaties en initiatieven of om deelnemen aan bestaande of nieuwe activiteiten. De methode gaat uit van de eigen mogelijkheden van burgers en gaat niet uit van bestaande problemen.
Een volledig overzicht van de resultaten van Elderveld Actief liggen ter inzage op het kantoor van de Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats 22a te Arnhem
Nadere informatie over dit project is te verkrijgen bij Monique de Wit, tel. 026 - 382 06 58; haar e-mailadres is: mon@hetnet.nl

Werkgroep Toegankelijkheid en Verkeer
Deze werkgroep doet een oproep aan alle automobilisten uit Elderveld e.o. om rekening te houden met de medebewoners; daardoor wordt het in Elderveld nòg prettiger om te wonen en leven.

Dijkmagazijn “De Coeweijde

De Stichting Behoud Historische Waarden Elden in samenwerking van de Dorpsvereniging Elden heeft het voornemen het voormalige dijkmagazijn "De Coeweijde" aan de Drielsedijk nr. 4 voor de voorgenomen sloop te behoeden. Het pand is eigendom van het Waterschap Rivierenland.
De Wijkvereniging Elderveld steunt hierbij dan ook van ganser harte de initiatiefnemers om "De Coeweijde" te behouden en op te nemen in het dijkmagazijnen bestand om deze voor ons land unieke objecten, te conserveren en een zinvolle toekomst te geven. Zij is benieuwd naar de toekomstige ontwikkelingen van het voormalig dijkmagazijn.

Vleugelnootboom

Voorafgaand aan de officiële Nationale Boomplantdag werd in de vroege ochtend van woensdag 22 maart j.l. nabij het begin van het Natuurpad aan de Dordrechtweg een vleugelnootboom geplant.
Een boom - nu nog klein van stuk - die over de jaren heen tot 30 m hoog kan groeien en ongetwijfeld een beeldbepalend natuurlijk sieraad zal gaan betekenen voor de directe omgeving.
Deze boom was de beloning voor de 2e prijs die de werkgroepleden van de groep Toegankelijkheid van het Wijkplatform Elderveld in het kader van Buiten Gewoon Beter Bonus 2004 hadden behaald voor het tot stand brengen van de Natuurwandelroute.
Alom een verrijking en een welkome aanwinst van onze bomencollectie in onze wijk, die in het kader van het Buiten Gewoon Beter project, qua omvang aardig was uitgedund.

Boomplantdag

Op woensdag 22 maart jl., tijdens de Nationale Boomfeestdag, hebben leerlingen van de basisscholen “De Kringloop”, Breezandpad 7  en “De Troubadour”, Breezandpad 3 meer dan 30 bomen geplant in de wijk Elderveld.

De Blinkertschool

Op 22 maart jl. heeft het team van basisschool “De Blinkert”, Breezandpad 5 een trofee uitgereikt gekregen voor het meest innovatieve project binnen het openbaar onderwijs in het afgelopen jaar. De prijs bestaat uit een wisseltrofee - een blauwe aardewerk vaas met een kroon staande op een sokkel met gravure - en een geldbedrag van € 500,--.

De Kringloopschool

Het schaakteam van basisschool “De Kringloop”, Breezandpad 7 heeft zicht 8 april jl. geplaatst voor de kwartfinales van de Nederlandse Kampioenschappen. Nick, Thomas, Jasper en Remco wisten de 2e plaats te bereiken tijdens OSBO-finales (Gelderse Kampioenschappen), waarmee plaatsing voor het NK een feit was.

Een bloemetje voor een lid!

Telkens bij het verschijnen van een aflevering van de wijkkrant zal aan één van de leden van de Wijkvereniging Elderveld een bloemetje worden uitgereikt.
Het doel hiervan is het leveren van een bijdrage aan de onderlinge band tussen leden, bestuur en wijkkrant.
Het lot beslist wie er voor een bloemetje in aanmerking komt!

Dit keer is de gelukkige
Fam. P.H. Smids-Broersen
Boskoopplantsoen 4
6843 EE  ARNHEM
Lidnummer: 399

Van harte proficiat!

Volgende afleveringen Elderveld Nieuws in 2006

Aflevering   Kopijsluiting  Verschijning
- afl. 3    1 juni   c. 15 juni*
- afl. 4    15 augustus  c. 1 september*
- afl. 5    20 oktober  c. 7 november*
- afl. 6    1 december  c. 15 december*

* Onder voorbehoud

Kopij kan worden gezonden naar:
Wijkvereniging Elderveld
Leimuidenplaats 22a
6843 HG  Arnhem
Emailadres: wijkver.elderveld@hetnet.nl

Kunstenaarsproject “Kunst te water” bekend

De kunstenaars die vorm en inhoud gaan geven aan het project “Kunst te water” in Arnhem-Zuid komend voorjaar zijn bekend. Initiatiefnemer stichting Beleven heeft Arno Arts, Marieke Vriend, Inge Pollet, Jolanda Lengkeek, Lidwien van der Gulden (allen uit Arnhem) en Paul Segers (Eindhoven) vastgelegd voor de expositie voor beeldende kunst.
Tussen de opening op maandag 9 mei en de afsluiting op zondag 25 juni moet het project “Kunst te Water” kleur en verbeelding toevoegen aan de wijken in Arnhem-Zuid die na 1970 zijn gebouwd: Elderveld, Rijkerswoerd, De Laar, Kronenburg/Vredenburg en Schuytgraaf. Ook het dorp Elden is opgenomen in de kunstroute. Gedurende 7 weken zullen bijna 40 kunstwerken de waterpartijen gaan sieren.
Voor meer informatie: Tineke Linders, e-mail: tineke@beleven.org, stichting Beleven, tel. 026-327 23 19, Coehoornstraat 35, 6811 LA  Arnhem.

Showband Mystique zoekt nieuwe leden

Showband Mystique Arnhem is een muziekvereniging in de wijk Elderveld in Arnhem-Zuid. Wie interesse heeft om lid te worden, kan een kijkje nemen op hun website: www.ShowbandMystique.nl

WOOON

Wooon is een uitgave van Volkshuisvesting Arnhem en de nieuwe naam voor “Huisraad’. De eerste uitgave daarvan is maart 2006 verschenen. De Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats 22a te Arnhem heeft die ook ontvangen; deze uitgave is daar ter inzage t/m 28 april a.s. tijdens kantooruren van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur.
De Volkshuisvesting Arnhem is te bereiken via tel. 026 - 371 27 12. Hun website is: www.volkshuisvesting.nl

Enkele vacatures van de Vrijwilligers Vacature Bank Zuid (VVBZ)

Coördinator
Humanitas maakt zich sterk op werkterreinen van jeugdwelzijn, maatschappelijke participatie en steun bij verliesverwerking. De afdeling Arnhem is dringend op zoek naar een coördinator op vrijwillige basis die het gedetineerdenbezoekwerk in het Huis van Bewaring in Arnhem-Zuid kan en wil voortzetten.

Vriendendienst
Vrijwilligerswerk; waar, wanneer, wat en met wie, dat bepaalt uzelf! Vriendendienst “OP-STAP” is een maatjesproject op initiatief van de Gelderse Roos. Zij zoekt vrijwilligers voor mensen met langdurig psychiatrische klachten, die weinig of geen contacten hebben en zich eenzaam voelen. Doel van het project is het tot stand brengen van een één op één contact tussen een vrijwilliger en een aanvrager om als maatje met elkaar op te trekken.

Stichting Pleyade
Stichting Pleyade, *locatie “Laurentius” zoekt een begeleider op vrijwillige basis voor het puzzeluur (1 x per 14 dagen, dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur) en/of naar het ziekenhuis (op afroep, in overleg). Verder zoekt zij ook een vrijwilliger die op een rolstoelfiets wil fietsen met een bewoner voorop (- de rolstoel gaat voorop op de fiets - de dagen en tijden zijn in overleg en dan alléén bij mooi weer -).
Stichting Pleyade, **locatie “Elderhoeve” zoekt een vrijwilliger die viool en/of piano wil spelen voor een bewoner op de kamer. Verder zoekt zij ook een vrijwilliger die met de bewoners wil wandelen. De dagen en tijden zijn voor beide functies in overleg.
*Adres: Akkerwindestraat 1; **Adres: Elderhofseweg 51 (allebei in Arnhem-Zuid)

Wilt u meer informatie over bovengenoemde en/of andere functies en/of aanmelding? Dan kunt u de VVBZ bellen, tel. 026 - 381 07 98.Harry Vroom ©2006