Dit is de website van Wijkvereniging Elderveld. De site is bedoeld voor de inwoners van Elderveld en voor alle andere mensen die interesse hebben in het wel en wee van Elderveld.Elderveld is ruim dertig jaar oud en werd gebouwd als een rustige woonwijk voor jonge gezinnen aan de rand van de stad. De wijk heeft op de zuidkant na, een groene ring om zich heen. Aan de noord/westzijde loopt de groenstrook over in de dijk langs de Rijn en de uiterwaarden (Meinerswijk). Langs de oostflank is een groenstrook die tevens dient als een geluidswal tussen de wijk en de Batavierenweg. Op sommige plaatsen is het groen overvloedig aanwezig langs de fiets- en voetpaden en vormt het een gesloten haag. Het groenbeleid is in de Groenstructuurvisie op stadsniveau uitgewerkt, waarbij handhaving en versterking van het gewenste gemeentelijke groenstructuur hoge prioriteit heeft. De wijk is in 3 buurten opgebouwd, te weten: Elderveld-Zuid, Elderveld-Noord en Elderhof. 

Harry Vroom 2006